A. MIRAPEIX                         Atenció al client 93 714 05 32
 

Pojectes d'arquitectura i enginyeria, permisos i cèdules d'habitabilitat

A A. Mirapeix ens ocupem, també, dels projectes d’arquitectura i enginyeria. Per tal de poder dur a terme la realització dels projectes d’arquitectura i enginyeria. Comptem amb un equip de professionals qualificats i especialitzats en la matèria.


Serveis principals:

  • Projectes d'edificació obra nova.
  • Projectes de rehabilitació i reforma.
  • Projectes d'urbanització.
  • Direccions i plannings d'obra.
  • Legalitzacions, cèdul.les d'habitabilitat.
  • Calcul d'instal.lacions
  • Gestió i control de pressupostos