A. MIRAPEIX                         Atenció al client 93 714 05 32
 

Eficiència energètica d'il.luminació


L'eficiència energètica és, com el seu nom indica,  l'ús de l'energia d'una manera eficient. Busquem protegir el medi ambient reduïnt la intsesitat i va lligada a un estalvi d'electricitat. Comptem a diversos sistemes que compleixen aquests objectius: 

- Detectos de mobiment: interiors / exteriors / sence fils

- Interruptors horaris: digitals / analògics / endollables

- Pulsadors temporitzats: integrats / en superfície

- Reguladors d'intensitat: domèstics

- Llums LED

Junts, fem un mon millor