A. MIRAPEIX                         Atenció al client 93 714 05 32
 

GAS

Des d‘ A. Mirapeix busquem la millor opció pel client en quan al gas butà i gasoil destinat a fer funcionar els aparells energètics com són les estufes, calefacció, cuines i esclafadors. Com a experts en el tema energètic estem legalitzats i autoritzats per a exercir la nostra professió encarregant-nos de la instal·lació, del manteniment, de les revisions i de les reparacions pertinents. 

- Revisió i Instal·lació Gas Butà

- Certificat d'Instal·lació Gas Butà