A. MIRAPEIX                         Atenció al client 93 714 05 32
 

Aigua i qualitat de l'aigua

Fem instal·lacions d’aigua domèstiques, comunitàries, semi-industrials i industrials. Realitzem tot tipus de documentació necessària per adequar a la normativa vigent.


Estem especiatitzats en:  

-         Canvis de nom de subministrament

-         Butlletins Aigua

-         Instal·lacions d'Aigua

-         Reparacions i manteniments

-         Modificacions i adequacions segons la normativa vigent

-         Canvi de muntants d’aigua

-         Fontaneria: habitatges, locals, comunitats de veïns, empreses, indústries, etc.

-         Treballs verticals per a façanes amb problemes d’humitat.

 

Qualitat de l’Aigua

 -         Pressió de l’Aigua:  Si és necessari, realitzem canvis de muntants de l’aigua substituint els tubs de plom i ferro per guanyar pressió a les aixetes i guanyar qualitat d’aigua.

 

-         Oferim el subministrament i la instal·lació de:  plats de dutxa, banyeres, sanitaris, aixetes i de tot tipus de complement de bany  i cuina, així com equips de descalsificació d’aigua.

 

-         Som especialistes en el tractament d’Aigua:  i disposem de purificadors d’aigua (Osmosis) adequats per a augmentar la qualitat de l’aigua i allargar la vida útil dels aparells i maquinària i un consum òptim.

 

-         AQADRINK: és un sistema de descalsificador d’aigua que té un potent filtre remineralitzant enriquit amb magnesi, adequat per a potenciar els sabors i amb un gran avantatge per la salut de tota la familia.

Som instal·ladors oficials d'AQADRINK: