A. MIRAPEIX                         Atenció al client 93 714 05 32
 

Manteniment

Des d'A. Mirapeix, prestem serveis complerts de manteniment de:

-         Electricitat:  manteniment d'instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i de màquines elèctriques de corrent continu i altern, de tensió. Aquestes tasques es duen a terme per mitjà de revisions periòdiques o puntuals, localitzant avaries i anomalies de funcionament, proposant les accions correctores oportunes, reparant, verificant, posant a punt i organitzant el pla d'intervenció, omplint la documentació exigida i aplicant la normativa vigent.

-         Gas: També fem la revisió periòdica de les instal·lacions fixes de gas butà que s’ha de fer cada 5 anys i ens assegurem que estigui en correctes condicions.

-       Aire condicionat / calefacció / aparells de gas-oil:  Estem especialitzats en el manteniment de sistemes d’aire condicionat, calefacció i aparells de gas-oil (calderes, escalfadors, acumuladors, generadors ). El nostre personal està integrat per un equip de tècnics experts que es desplacen a domicili per realitzar les instal·lacions, reparacions i el manteniments més adient.

-    Tractament d’aigua a les llars: instal.lem i ens encarreguem del manteniment de màquines d’osmosi i descalsificadors pel tractament de l’aigua. Som instal.ladors oficials d’AQADRINK, un descalsificador d’aigua que té un potent filtre remineralitant enriquit amb magnesi pensat pel benestar i salut de tota la familia. Podrá beure directament de l'aixeta!!

Nº Instal·lador AQADRINK