A. MIRAPEIX                         Atenció al client 93 714 05 32
 

Electricitat i llum

És l'activitat més important de l'empresa. Fem instal·lacions de tot tipus de treballs d'electricitat, tant a nivell d'obra nova com a reparacions en general. Realitzem treballs d’electricitat i llum domèstiques, comunitàries, semi-industrials i industrials. Realitzem tot tipus de documentació necessària per adequar a la normativa vigent.  


Estem especiatitzats en:  

-         Instal·lacions  elèctriques  

-         Projectes d’il·luminació  

-         Lluminària LED  

-         Reparacions i manteniments  

-         Altes  de subministraments

-         Canvis de nom  de subministraments

-         BRIE (Bulletí de revisió d'Instal·lacions elèctriques)

-         CIE (Certificat d'Instal·lacions elèctriques)

-         Modificacions i adequacions segons la normativa vigent